Pravidla pro elektronickou komunikaci družstva a člena (společných členů) družstva (doručování listin v písemné podobě)

V souladu se stanovami družstva, zejména s článkem 28 a článkem 111 a § 559, § 561, § 562 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanovují se pro zajištění vzájemné komunikace prostřednictvím elektronických prostředků datových zpráv a e-mailových zpráv, a to mezi družstvem a členem (společnými členy) družstva dále uvedená pravidla a taková komunikace bude mezi těmito účastníky považována za závazné jednání k splnění svých povinností nebo závazků vyplývajících z právních jednání a předpisů, stanov družstva a ostatních usnesení příslušných orgánů družstva pro doručení listin v písemné podobě.

Přílohy

Soubor Popis Velikost souboru Stažení
pdf Zpravodaj září 2018 vložený list_0 422 KB 1093