PŘEDSEDA DRUŽSTVA – Radovan Peterka

 • organizuje a řídí činnost představenstva družstva jako volený funkcionář
 • organizuje a řídí v intencích představenstva družstva činnost pracovního aparátu SBD jako vedoucí

Sekretariát – Daniela Knopová

 • zajišťuje po stránce organizační a administrativní činnost představenstva, poskytuje předsedovi družstva pomoc ve všech jeho pracovních činnostech, zajišťuje administrativní činnost spojenou s vnitřním chodem pracovního aparátu SBD

ODDĚLENÍ PŘEDSEDY

Vedoucí právník – Mgr. Lukáš Kavan

 • zajišťuje dodržování zákonnosti ve všech činnostech družstva, obstarává právní agendu, je právním poradcem představenstva, předsedy a vedoucích pracovníků, prověřuje stížnosti občanů

Právní záležitosti – Bc. Lenka Nováková

 • zajišťuje pojištění majetku družstva, likvidaci škodních událostí, obchodní rejstřík družstva, vymáhání dluhů z nájemného

Členské a bytové záležitosti – Jarmila Strnadlová

 • administrativně zajišťuje členské vztahy občanů k družstvu a přidělování bytů a místností nesloužících k bydlení, zpracovává podklady pro jednání představenstva a předsedy v členských a bytových záležitostech

Ekonomika práce – Magdaléna Hyrlíková

 • usměrňuje a zajišťuje správnou politiku odměňování zaměstnanců a funkcionářů a vývoj v této oblasti v souladu se ZP, mzdovými a vnitrodružstevními předpisy; zabezpečuje personální agendu družstva

Samospráva a vnitřní správa – Ing. Dagmar Michnová

 • organizuje vnitrodružstevní vztahy, spolupracuje s výbory samospráv (správci na domech), společenstvími vlastníků a všestranně pečuje o správní a provozní zařízení SBD

Podatelna a BOZ a PO – Lucie Přibylová

 • eviduje přijatou a odeslanou poštu
 • zabezpečuje protipožární ochranu nemovitostí a ostatního majetku družstva

Revizní technik elektro

 • komplexně zajišťuje u družstva předepsané nebo účelné revize v oblasti elektrorevizí

Instalatérské a plyno práce

 • zajišťují revizní, údržbářské, opravárenské a GO práce – plyn, voda, kanalizace včetně stálé havarijní
 • služby domů ve správě

Obvod Hlučín – Zuzana Véghová

 • zajišťuje všestrannou činnost družstva v obvodu působnosti samospráv v Hlučíně

Obvod Vítkov – Anna Žídková

 • zajišťuje všestrannou činnost družstva v obvodu působnosti samospráv ve Vítkově

ODDĚLENÍ EKONOMICKÉ

Informační soustava
Vedoucí účetní – Ing. Naďa Magierová

 • řeší, plánuje, kontroluje veškerou ekonomickou činnost družstva, zajišťuje rovnováhu družstva jako samofinancující organizaci, mobilizuje rezervy a zajišťuje potřebnou proporcionalitu zdrojů SBD
 • udržuje fungující systém IS podle platných předpisů, metodicky vede a kontroluje všechny formy operativní evidence v družstvu, ochraňuje majetek řádnou evidencí

Evidence bytových a NP evidence nájemného

 • vede operativní evidenci nájmů (úhrad vlastníků) bytových a nebytových prostorů

ODDĚLENÍ TECHNICKÉ

Vedoucí – Pavel Kubálek

 • udržuje družstevní majetek v řádném technickém stavu, zajišťuje uživatelům bytů nerušený výkon práv spojených s jejich užíváním, zajišťuje řádné plnění služeb

Správa bytového fondu bytoví technici

 • komplexně zajišťují péči o řádnou a včasnou údržbu a technický stav bytových domů, udržují, spravují a zajišťují provoz fondu dlouhodobé zálohy na opravy a DI, vyřizují požadavky na stavební úpravy a podstatné změny bytů

Energetika a Mart – Lucie Moslerová

 • komplexně zajišťuje dodávky energií, tepla a TUV do bytových objektů, zajišťuje řádný technický stav a provoz zdrojů tepla a tepelných rozvodů ve správě SBD, zajišťuje instalaci a provoz měřící a regulační techniky v bytových objektech

Výtahy a el. práce

 • zajišťují revizní, údržbářské, opravárenské a GO práce na výtahových zařízeních včetně stálé havarijní služby domů ve správě

Elektrorevize

 • zajišťují revizní, údržbářské, opravárenské a GO práce – elektro