A. POSTUP DRUŽSTVA PŘI REALIZACI PŘEVODŮ DB (NP) DO VLASTNICTVÍ ČLENŮ

 1. Na základě došlých písemných žádostí žadatelů v době od 2.1. do 31.12. stávajícího kalendářního roku (např. roku 2009) jsou žadatelé o převod zařazení v následujícím kalendářním roce (2010) do dvou etap

a) 1. ETAPA (domy s nesplacenou anuitou k 30.6.2010), když jim družstvo zpravidla

  • v měsíci únoru 2010 zasílá informační dopisy (pokyny), včetně pozvánky na konkrétní den a hodinu k převzetí návrhu smluv,
  • v měsíci dubnu 2010 dochází k předávání smluv a ostatních materiálů souvisejících s realizací převodů v sídle družstva.

b) 2. ETAPA (domy se splacenou anuitou k 31.12.2010), když jim družstvo zpravidla

  • v měsíci srpnu 2010 zasílá informační dopisy (pokyny), včetně pozvánky na konkrétní den a hodinu k převzetí návrhu smluv,
  • v měsíci říjnu 2010 dochází k předávání smluv a ostatních materiálů souvisejících s realizací převodů v sídle družstva.

 

 1. Po uzavření smluv o převodech bytů (NP) v 1. a 2. etapě jsou tyto předávány ke vkladu do Katastru nemovitostí při Katastrálním úřadu v Opavě, a to vždy druhý pracovní den v následujícím kalendářním roce (3.1.2011) odpovědným zástupcem správy družstva.
 2. Poplatek k úhradě nákladů spojených s vypracováním, schválením a registrací smlouvy o převodu činí u
  • Družstevního bytu do Kč 7.000,-
  • Družstevní garáže do Kč 2.500,-

B. PRÁVNÍ ÚPRAVA A VNITRODRUŽSTEVNÍ SMĚRNICI

 1. Zákon č. 72/1994 Sb. v platném znění (zákon o vlastnictví bytů)
 2. Zákon č. 265/1992 Sb. v platném znění (zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem)
 3. Zákon č. 235/2004 Sb. v platném znění (zákon o DPH)
 4. STANOVY družstva
 5. Zásady převodů družstevních bytů (NP) do vlastnictví členů družstva, schválených dne 13.12.1994 shromážděním delegátů, ve znění pozdějších změn (dále jen „Zásady převodů“)
 6. Směrnice představenstva družstva č. 5/2002 – Stanovení úhrady vynaložených nákladů družstva v případném odstoupení od žádosti o převod družstevního bytu (NP) do vlastnictví člena(ů) družstva
 7. Směrnice představenstva družstva č. 1/2005 – Stanovení úhrady ostatních nákladů spojených s realizací převodů bytů (NP)

C. DLE ZÁKONA O VLASTNICTVÍ BYTŮ A „ZÁSAD PŘEVODŮ“ PLATÍ

 1. Družstvo na základě písemné žádosti uzavře s členem (společnými členy) družstva (dále jen „žadatel(é)“) smlouvu o převod družstevního bytu (NP)
 2. Žadatel(é) uhradí finanční závazky vyplývající ze smlouvy, včetně vynaložených nákladů družstva
 3. Družstvo jako převádějící podává návrh na vklad vlastnických práv do Katastru nemovitostí při Katastrálním úřadu v Opavě

Přílohy

Soubor Popis Velikost souboru Stažení
pdf Žádost o převod 58 KB 17805
doc Žádost o převod 13 KB 17680