Spotřeby tepla pro jednotlivé samosprávy a fond oprav

Teplo 2015 – 2019, FO k 1.1.2020

Aktualizace: 05/2023