Vážení členové družstva,

v letošním roce v souladu se stanovami družstva skončí volební období všech dosavadních orgánů a členů těchto orgánů družstva a musí být provedeny volby nových výborů samospráv (pověřených předsedů samospráv), delegátů a náhradníků delegátů nejvyššího orgánu družstva, představenstva a kontrolní komise družstva.

Chceme Vás touto formou a v dostatečném časovém předstihu informovat o možnostech realizace práv členů družstva účastnit se tohoto volebního procesu, zejména o termínovém a obsahovém harmonogramu zajištění těchto voleb.

Viz přiložené dokumenty