POTŘEBNÉ NÁLEŽITOSTI K POVOLENÍ STAVEBNÍCH OPRAV V BYTĚ
na základě uzavřené Smlouvy o technickém zhodnocení bytu

 • Písemná žádost o stavební opravy + souhlasné stanovisko samosprávy + uzavření smlouvy včetně statického posudku.
 • Úprava bude provedena dle předložené projektové dokumentace – statický posudek – při vyzdívání z cihel ( YTONG, HEBEL ), sádrokarton.
 • Pokud si nezajistíte jiného statika, můžete kontaktovat : Ing. Daněk – tel. 604 216 868
 • Úhrada správního poplatku 1.000,-Kč družstvu
 • Práce mohou být zahájeny po vydání kladného stanoviska stavebního úřadu, o které požádá stavebník ( nájemce bytu ).
 • Stavební dozor bude vykonávat provádějící firma.
 • Bude dodržován domovní řád, veškeré požární a bezpečnostní předpisy.
 • Nebude zasahováno do plynoinstalace bytu ani domu. Stěna montážní šachty na WC musí být pro případ rekonstrukce rozvodů vody či odpadů rozebíratelná (v žádném případě nebude vyzděna).
 • Po ukončení prací bude v termínu do 1 měsíce na družstvo dodána revizní zpráva elektro, plynu a náležitosti vyplývající z uzavření smlouvy.
 • Technické zhodnocení představuje přestavbu, jíž se výrazně zvýší plošný a vybavenostní standard, tzn. jsou osazeny nové zařizovací předměty, které v bytě doposud nebyly nebo předměty, které nahradily původní a mají výrazně vyšší užitné hodnoty ( vlastnosti ) nebo se změní původní rozměry a dispozice.
 • V případě úpravy dispozice ( při změně otápěné plochy ) bezpodmínečně předem projednat s oddělením MaRT družstva.
 • V žádném případě nebude měněna podlahová plocha bytu.

N E B O (nepožaduji technické zhodnocení bytu)

 • Stavební úpravy nepodléhají technickému zhodnocení bytu.
 • Vyřízení povolení stavebních úprav zajistí SBD.
 • Budu vlastníkem bytové jednotky.

POTŘEBNÉ NÁLEŽITOSTI K POVOLENÍ STAVEBNÍCH OPRAV V BYTĚ
– bez technického zhodnocení bytu –

 • Písemná žádost o stavební opravy + souhlasné stanovisko samosprávy.
 • Úprava bude provedena dle předložené projektové dokumentace – statický posudek – při vyzdívání z cihel (YTONG, HEBEL)
  • 2 x původní stav – na požádání vydá bytový technik na SBD
  • 2 x nový stav
 • Pokud si nezajistíte jiného statika, můžete kontaktovat: Ing. Daněk – tel. 604 216 868
 • Úhrada správního poplatku 600,-Kč družstvu.
 • Práce mohou být zahájeny po vydání kladného stanoviska stavebního úřadu, o které požádá SBD.
 • Stavební dozor bude vykonávat provádějící firma.
 • Bude dodržován domovní řád, veškeré požární a bezpečnostní předpisy.
 • Nebude zasahováno do plynoinstalace bytu ani domu. Stěna montážní šachty na WC musí být pro případ rekonstrukce rozvodů vody či odpadů rozebíratelná (v žádném případě nebude vyzděna).
 • Po ukončení prací bude v termínu do 1 měsíce na družstvo dodána revizní zpráva elektro a plynu.
 • Oprava představuje prostou výměnu (obnovu) zařízení, tzn. uvedení do předchozího provozuschopného stavu spočívající v záměně původních materiálů novými materiály při zachování původních rozměrů (popř. malém nárůstu užitkové plochy v důsledku odstranění příček – části příček) a dispozice a dále v nahrazení opotřebovaných zařizovacích předmětů novými funkčně ekvivalentními výrobky.