AKTUALIZACE ÚDAJŮ Rozvoj SBD Opava k 1. 1. 2020

 1. Počet bytů celkem
6437
 • z toho : ve vlastnictví družstva
2180
 • ve správě družstva
  (tj. ve vlastnictví fyzických a jiných právnických osob)
4257
 1. Počet nebytových prostorů celkem
  (tj. garáží, garážových stání, ateliérů)
216
 • z toho : ve vlastnictví družstva
94
 • ve správě družstva
  (tj. ve vlastnictví fyzických a jiných právnických osob)
122