Nabídka uvolněného bytu - Vítkov, Selská 942, b.č. 17

N a b í d k a   u v o l n ě n é h o   b y t u
Družstevní byt č. 17, podlahová plocha 68,04 m2 , velikost 3+1
Vítkov, Selská 942

Nabídka uvolněného bytu - Opava, M. Horákové 1062/19, b.č. 2

N a b í d k a   u v o l n ě n é h o   b y t u
Družstevní byt č. 2, podlahová plocha 68,40 m2 , velikost 3+1
Opava, M. Horákové 1062/19

Nabídka uvolněného bytu - Opava, Ant. Sovy 1393/7, b.č. 23

Výběrové řízení zrušeno !!!
Družstevní byt č. 23, podlahová plocha 58,02 m2 , velikost 2+1
Opava, Ant. Sovy 1393/7

Nabídka uvolněného bytu - Opava, Vodní 2415/3, b.č. 4

N a b í d k a   u v o l n ě n é h o   b y t u
Družstevní byt č. 4, podlahová plocha 71,24 m2 , velikost 3+1
Opava, Vodní 2415/3

Informace o výsledcích výběrových řízení - 2014

Informace o výsledcích výběrových řízení v roce 2014

Nové stanovy Rozvoj SBD

Stanovy Rozvoj SBD 2014
Můžete prohlídnout/stáhnout v sekci Dokumenty Rozvoj SBD


Informace o výsledcích výběrových řízení - 2013

Informace o výsledcích výběrových řízení v roce 2013

Náhrady škod

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ PRO UPLATNĚNÍ NÁHRADY ŠKOD

Bližší informace v kanceláři č. 208 a na tel. 553780759, 553780757

Pronájem NP

Volné kanceláře
Volné kanceláře, dílny, sklady v areálu SBD k pronajmutí.

Bližší informace v kanceláři č.206 a na tel. 553 780 731

Spotřeba tepla

Aktualizace: 01/2015

Spotřeby tepla pro jednotlivé samosprávy a FÚ

Teplo 2009 - 2013, FÚ k 1.1.2015