Nové stanovy Rozvoj SBD

Stanovy Rozvoj SBD 2014
Můžete prohlídnout/stáhnout v sekci Dokumenty Rozvoj SBD


Nabídka uvolněného bytu - Ratibořská 1438/49 b.č. 11

N a b í d k a   u v o l n ě n é h o   b y t u
Družstevní byt č. 11, podlahová plocha 68,04 m2 , velikost 3+1
Opava, Ratibořská 1438/49
Ratiborska_49_04.JPG

Informace o výsledcích výběrových řízení - 2014

Informace o výsledcích výběrových řízení v roce 2014

Informace o výsledcích výběrových řízení - 2013

Informace o výsledcích výběrových řízení v roce 2013

Náhrady škod

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ PRO UPLATNĚNÍ NÁHRADY ŠKOD

Bližší informace v kanceláři č. 208 a na tel. 553780759, 553780757

Pronájem NP

Volné kanceláře
Volné kanceláře, dílny, sklady v areálu SBD k pronajmutí.

Bližší informace v kanceláři č.206 a na tel. 553 780 731

Spotřeba tepla

Aktualizace: 04/2012 + způsoby výpočtu

Spotřeby tepla pro jednotlivé samosprávy a FÚ

Teplo 2006 - 2011, FÚ k 1.1.2012