Nabídka uvolněného bytu - Opava, Haškova 2362/8, b.č. 47

N a b í d k a   u v o l n ě n é h o   b y t u
Družstevní byt č. 47, podlahová plocha 13,19 m2 , velikost 0+1
Opava, Haškova 2362/8

Informace o výsledcích výběrových řízení - 2017

Informace o výsledcích výběrových řízení - 2017

Podrobnější informace, popis, postup naleznete ZDE

Volby 2016 - dokumenty

Informace o výsledcích výběrových řízení - 2016

Informace o výsledcích výběrových řízení - 2016

Podrobnější informace, popis, postup naleznete ZDE

Informace o výsledcích výběrových řízení - 2015

Informace o výsledcích výběrových řízení v roce 2015

Podrobnější informace, popis, postup naleznete ZDE

Nájemné 2017

Stanovení nových nájmů od 1. 1. 2017