Volby 2016 - dokumenty

Nabídka uvolněného bytu - Opava, Mařádkova 2371/8, b.č. 61

N a b í d k a   u v o l n ě n é h o   b y t u
Družstevní byt č. 61, podlahová plocha 53,90 m2 , velikost 2+1
Opava, Mařádkova 2371/8

Informace o výsledcích výběrových řízení - 2016

Informace o výsledcích výběrových řízení - 2016

Informace o výsledcích výběrových řízení - 2015

Informace o výsledcích výběrových řízení v roce 2015

Nové stanovy Rozvoj SBD

Stanovy Rozvoj SBD 2014
Můžete prohlídnout/stáhnout v sekci Dokumenty Rozvoj SBD


Náhrady škod

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ PRO UPLATNĚNÍ NÁHRADY ŠKOD

Bližší informace v kanceláři č. 208 a na tel. 553780759, 553780757

Pronájem NP

Volné kanceláře
Volné kanceláře, dílny, sklady v areálu SBD k pronajmutí.

Bližší informace v kanceláři č.206 a na tel. 553 780 731

Spotřeba tepla

Aktualizace: 03/2016

Spotřeby tepla pro jednotlivé samosprávy a FÚ

Teplo 2011 - 2015, FÚ k 1.1.2015