Nabídka uvolněného bytu - Opava, Liptovská 995/11, b.č. 9

N a b í d k a   u v o l n ě n é h o   b y t u
Družstevní byt č. 9, podlahová plocha 76,86 m2 , velikost 3+1
Opava, Liptovská 995/11

Nabídka uvolněného bytu - Opava, Rolnická 1477/27, b.č. 18

N a b í d k a   u v o l n ě n é h o   b y t u
Družstevní byt č. 18, podlahová plocha 68,04 m2 , velikost 3+1
Opava, Rolnická 1477/27

Spotřeba tepla

Aktualizace: 03/2015

Spotřeby tepla pro jednotlivé samosprávy a FÚ

Teplo 2009 - 2014, FÚ k 1.1.2015

Informace o výsledcích výběrových řízení - 2015

Informace o výsledcích výběrových řízení v roce 2015

Informace o výsledcích výběrových řízení - 2014

Informace o výsledcích výběrových řízení v roce 2014

Nové stanovy Rozvoj SBD

Stanovy Rozvoj SBD 2014
Můžete prohlídnout/stáhnout v sekci Dokumenty Rozvoj SBD


Náhrady škod

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ PRO UPLATNĚNÍ NÁHRADY ŠKOD

Bližší informace v kanceláři č. 208 a na tel. 553780759, 553780757

Pronájem NP

Volné kanceláře
Volné kanceláře, dílny, sklady v areálu SBD k pronajmutí.

Bližší informace v kanceláři č.206 a na tel. 553 780 731