OPATŘENÍ PŘEDSEDY DRUŽSTVA K UZAVŘENÍ
AREÁLŮ DRUŽSTVA PRO VEŘEJNOST

Předseda družstva stanovuje opatření o uzavření
areálu sídla družstva U Cukrovaru 1284/9, Opava
prostor obvodové správy družstva v Hlučíně, Na Včelínku 211/15
prostor obvodové správy družstva ve Vítkově, Wolkerova 840

pro veřejnost od 19. 10. 2020 do odvolání.

Vstup do uvedeného areálu se povoluje zaměstnancům družstva, nájemcům prostor a jejich zaměstnancům a nájemcům pronajatých garážových stání, případně nezbytným osobám k zajištění provozu a hospodářské činnosti družstva a uvedených nájemců.

Ostatní veřejnost, zejména členové družstva a uživatelé bytů a garáži v bytových domech ve správě družstva a smluvní partneři družstva nás mohou kontaktovat ve svých záležitostech elektronickými prostředky – telefonicky, e-mailem nebo datovou schránkou.
Toto opatření se nevztahuje na veřejnost, s kterými správa družstva se již dříve dohodla o osobním vyřízení záležitosti, ale na datu po vyhlášení tohoto opatření
(např. v souvislosti s vrácením smluv o převodu bytu nebo garáží do vlastnictví člena družstva) s tím, že o této skutečnosti budete informovat službu konajícího vratného s uvedením o jakou záležitost nebo vyřizujícího zaměstnance se jedná a vyčkáte jeho příchodu na vrátnici a dodržíte vyžadované hygienické opatření. Obdobně se toto opatření nevztahuje na funkcionáře všech orgánů družstva včetně samospráv (správců) na domech v souvislosti se zajišťováním přípravy podzimní schůzové činnosti nebo účasti na jejich zasedáních v prostorách sídla družstva.

Správa družstva bude pracovat v režimu své standardní úřední (pracovní) doby jako doposud tak, aby byl chod družstva a správa bytových domů co nejméně dotčena.

Děkujeme za pochopení, ale musíme činit tyto nezbytné okamžité omezení před případným šířením koronaviru.

Sledujte webové stránky družstva.

V Opavě dne 15. 10. 2020

Radovan Peterka
předseda družstva