OZNÁMENÍ

o odvolání opatření předsedy družstva k uzavření prostor družstva pro veřejnost

Předseda družstva v návaznosti na uvolnění krizových opatření vlády ČR a stavu epidemiologické situace v okrese Opava
s platností od 17. 5. 2021 odvolává opatření k uzavření těchto prostor pro veřejnost.

Záležitosti na družstvu se tak vrací do možnosti přímého osobního vyřízení. Bude však dbáno na dodržení základních opatření proti ohrožení zdraví ve vnitřních prostorách budov družstva – dezinfekce rukou při vstupu, dodržování vzdálenosti, používání respirátoru FFP2 a bezpříznakovosti návštěvníků k onemocnění a v případě jejich porušení i s přistoupením k jejich vykázání z prostorů družstva.

Stále bude preferováno používání elektronických prostředků – telefon, e-mail nebo datové schránky k vyřízení záležitostí a osobní jednání ve věci bude minimalizováno i co do počtu zúčastněných návštěvníků a na nezbytně nutnou dobu.

Administrativní prostory družstva jsou dezinfekčně udržovány a zaměstnanci podstupují 1x týdně (pondělí) testování na přítomnost viru SARS-CoV-2, pokud se na ně tato právní povinnost ještě vztahuje.

Informace o úředních hodinách ve všech prostorách správy družstva  jsou zveřejněné na webových stránkách družstva.

Těšíme se na spolupráci, děkujeme za pochopení a vzájemnou toleranci a respekt.

V Opavě dne 17. 5. 2021 

Radovan Peterka
předseda družstva