Povolení stavebních úprav

 

 

POTŘEBNÉ NÁLEŽITOSTI K POVOLENÍ
STAVEBNÍCH OPRAV V BYTĚ
na základě uzavřené Smlouvy o technickém zhodnocení bytu

 

 • Písemná žádost o stavební opravy + souhlasné stanovisko samosprávy + uzavření smlouvy včetně statického posudku.
 • Úprava bude provedena dle předložené projektové dokumentace - statický posudek - při vyzdívání z cihel ( YTONG, HEBEL )
 • Pokud si nezajistíte jiného statika, můžete kontaktovat :
  • Ing. Prokš - tel. 553 759 513, 728 132 377
  • Ing. Daněk - tel. 604 216 868
 • Úhrada správního poplatku 1.000,-Kč družstvu
 • Práce mohou být zahájeny po vydání kladného stanoviska stavebního úřadu, o které požádá stavebník ( nájemce bytu ).
 • Stavební dozor bude vykonávat provádějící firma.
 • Bude dodržován domovní řád, veškeré požární a bezpečnostní předpisy.
 • Nebude zasahováno do plynoinstalace bytu ani domu. Stěna montážní šachty na WC musí být pro případ rekonstrukce rozvodů vody či odpadů rozebíratelná (v žádném případě nebude vyzděna).
 • Po ukončení prací bude v termínu do 1 měsíce na družstvo dodána revizní zpráva elektro, plynu a náležitosti vyplývající z uzavření smlouvy.
 • Technické zhodnocení představuje přestavbu, jíž se výrazně zvýší plošný a vybavenostní standard, tzn. jsou osazeny nové zařizovací předměty, které v bytě doposud nebyly nebo předměty, které nahradily původní a mají výrazně vyšší užitné hodnoty ( vlastnosti ) nebo se změní původní rozměry a dispozice.
 • V případě úpravy dispozice ( při změně otápěné plochy ) bezpodmínečně předem projednat s oddělením MaRT družstva.
 • V žádném případě nebude měněna podlahová plocha bytu.

 

N E B O   (nepožaduji technické zhodnocení bytu)
POTŘEBNÉ NÁLEŽITOSTI K POVOLENÍ STAVEBNÍCH OPRAV V BYTĚ
- bez technického zhodnocení bytu -
 • Písemná žádost o stavební opravy + souhlasné stanovisko samosprávy.
 • Úprava bude provedena dle předložené projektové dokumentace - statický posudek – při vyzdívání z cihel (YTONG, HEBEL)
  • 2 x původní stav – na požádání vydá bytový technik na SBD
  • 2 x nový stav
 • Pokud si nezajistíte jiného statika, můžete kontaktovat:
  • Ing. Prokš - tel. 553 759 513, 728 132 377
  • Ing. Daněk - tel. 604 216 868
 • Úhrada správního poplatku 600,-Kč družstvu.
 • Práce mohou být zahájeny po vydání kladného stanoviska stavebního úřadu, o které požádá SBD.
 • Stavební dozor bude vykonávat provádějící firma.
 • Bude dodržován domovní řád, veškeré požární a bezpečnostní předpisy.
 • Nebude zasahováno do plynoinstalace bytu ani domu. Stěna montážní šachty na WC musí být pro případ rekonstrukce rozvodů vody či odpadů rozebíratelná (v žádném případě nebude vyzděna).
 • Po ukončení prací bude v termínu do 1 měsíce na družstvo dodána revizní zpráva elektro a plynu.
 • Oprava představuje prostou výměnu (obnovu) zařízení, tzn. uvedení do předchozího provozuschopného stavu spočívající v záměně původních materiálů novými materiály při zachování původních rozměrů (popř. malém nárůstu užitkové plochy v důsledku odstranění příček – části příček) a dispozice a dále v nahrazení opotřebovaných zařizovacích předmětů novými funkčně ekvivalentními výrobky.

Přílohy ke stažení:

PřílohaVelikost
_žádost o vydání stavebního povolení.doc30.5 KB
_žádost o vydání stavebního povolení.pdf90 KB
DOHODA o stavebních úpravách TZB.doc28 KB
DOHODA o stavebních úpravách TZB.pdf63.44 KB
zadost_k_pov_stav_uprav_JPOz.doc13 KB
zadost_k_pov_stav_uprav_JPOz.pdf28.71 KB
zadost_k_pov_stav_uprav_KLPP.doc14 KB
zadost_k_pov_stav_uprav_KLPP.pdf29.68 KB
zadost_k_pov_stav_uprav_Obz.doc14 KB
zadost_k_pov_stav_uprav_Obz.pdf32.75 KB