Nabídka služeb

Rozvoj, stavební bytové družstvo, U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, Opava 747 05
C E N Í K

prací a služeb středisek mimo domovní hospodářství pro střediska domovního hospodářství
s platností od 1. 1. 2019

 1. Výkony zásobování (skladová přirážka)
 • ve výši                                                                                         13 % ceny materiálu

 

 1. Práce a služby středisek údržby a oprav a plynorevizí
 • Ceník prací BYVIP, spol. s r.o. - BHR z roku 2003
 • práce elektroinstalatérské                                                                   s přirážkou 4,9 %
 • práce vodoinstalatérské, topenářské, plynoinstalatérské                    s přirážkou 4,9 %
  • z toho napouštění a vypouštění vody                                        se slevou 25 %
 • Ceník stavebních prací 800-721 z roku 1993              s přepočtovým indexem 4,05
 • Kontroly a revize plynových zařízení
  • kontrola plynových zařízení v domě po uzávěr před spotřebičem v bytě
   • s byty vybavenými 1 plynovým spotřebičem                        Kč 154,-/byt
   • s byty vybavenými 2 plynovými spotřebiči                           Kč 204,-/byt
   • kontrola plynových rozvodů-společné prostory                   Kč 201,-
  • kontrola celo plynového sporáku                                                  Kč 243,-
  • kontrola kombinovaného sporáku                                                 Kč 150,-
  • kontrola plynového sporáku bez termopojistky                              Kč 205,-
  • kontrola dalšího plynového spotřebiče v bytě                               Kč 142,-
  • kontrola dalšího plynového spotřebiče bez termopojistky v bytě    103,-
  • měření odtahu spalin pro plynové spotřebiče typu B (karmy, kotle) Kč 446.-/spotřebič
  • revize plynových zařízení v domě a bytě k výše uvedeným
   cenám kontrol se připočítává přirážka za vyhotovení revizní zprávy 16 %.

V ceně kontrol a revizí je zahrnuto dopravné a ztráty času jízdou.

 • Opravy plynových zařízení v domě po uzávěr před spotřebičem
  • Ceník plynoinstalatérských prací BYVIP, spol.s r.o.- BHR č. 1 z roku 2003 se slevou 1,85 %
 • HZS ve výši                                                                        Kč 289,-
 • Za ztrátu času fasováním materiálu podle rozsahu            Kč od 23,- do 168,-
 • Za ztrátu času jízdou - Opava                                            Kč 66,-
  • Vítkov, Hlučín                                                           Kč 139,-
  • Háj ve Slezsku                                                          Kč 79,-
 • Dopravné - Opava                                                             Kč 95,-
  • Vítkov, Hlučín                                                           Kč 265,-
  • Háj ve Slezsku                                                          Kč 142,-

Oceňování prací v HZS se použije v případě, že nelze použít ceníky prací. Jedna sazba ztráty času jízdou a dopravné v případech provádění prací pro více odběratelů na jeden výjezd se rovnoměrně rozpočítá na jednotlivé odběratele

 • v Hlučíně, Vítkově a Háji ve Slezsku v každém případě,
 • v Opavě, pokud místa prováděných prací nejsou vzdálena více jak 100 m.

 

 1. Práce a služby střediska výtahů
 • měsíční paušální ceny servisu výtahů                                           dle přílohy č. 1
 • rozsah prací a služeb servisu                                                         dle přílohy č. 2
 • práce a služby nad rámec servisu
  • Ceník PaS 9176 z roku 1987 s přepočtovým indexem          3,5
  • HZS ve výši                                                                           Kč 319,-
  • Za ztrátu času fasováním materiálu podle rozsahu               Kč od 23,- do 178,-
  • Za ztrátu času jízdou - Opava                                               Kč 66,-
   • Vítkov, Hlučín                                                              Kč 139,-
  • Dopravné - Opava                                                                Kč 95,-
   • Vítkov, Hlučín                                                              Kč 265,-

Oceňování prací v HZS se použije v případě, že nelze použít ceníky prací. Jedna sazba ztráty času jízdou a dopravné v případech provádění prací pro více odběratelů na jeden výjezd se rovnoměrně rozpočítá na jednotlivé odběratele

 • v Hlučíně, Vítkově v každém případě,
 • v Opavě, pokud místa prováděných prací nejsou vzdálena více jak 100 m.

 

 1. Práce a služby střediska MaRT
 • Servis vodoměru a IRTN ve výši                                                      Kč 7,-/měřič/měsíc

 

 1. Práce a služby střediska elektrorevize
 • Ceník revizí BYVIP z roku 1995 s přepočtovým indexem                             0,95
 • Zjištění údajů a vypracování revizní zprávy z ceny revizí, a to
  • do 600,- Kč                                                                                        35 %
  • nad 600,- Kč do 2 200,-                                                                     30 %
  • nad 2200,- Kč                                                                                    25 %
 • Porevizní opravy dle Ceníku prací BYVIP,spol. s r.o. BHR z roku 2003       se slevou 5,6 %
 • Určení vnějších vlivů (prostředí - prádelny) na dům (vchod)                       Kč 632,-


 1. Přirážka k ceně prací a služeb

K ceně prací a služeb pod body 2 a 3 účtovaných dle Ceníku prací nebo v HZS se připočítává v

 • pracovní dny - v době od 16.oo do 20.oo hod.               přirážka 10 %
 • sobota, neděle, svátek                                                přirážka 15 %

Přirážku lze použít, jestliže v pracovním výkazu je uveden přesný čas (hodina a minuta) provedení prací.


 1. Ostatní práce a služby všech středisek mimo DH pro střediska DH ve výši dohodnuté
  s výborem samosprávy (správou).
 • Rozsah prací a služeb plynorevizí                                        dle přílohy č. 3

Použití tohoto oceňování prací a služeb je stanoveno jako maximálně možné.V Opavě dne 10. 12. 2018

Radovan P e t e r k a
předseda družstva