Kontakty

Pro úřední komunikaci používejte výhradně e-mail podatelny: epodatelna@rozvojsbd.cz

 

Oddělení Funkce Přímá volba e-mail
Oddělení předsedy


PETERKA Radovan předseda 553780702  
LACI Kristýna sekretariát 553780701 info@rozvojsbd.cz
Mgr. KAVAN Lukáš vedoucí právník 553780721
Mgr. Nováková Lenka pojištění 553780757  
Ing. MICHNOVÁ Dagmar
samosprávy 553780731  
STRNADLOVÁ Jarmila členské záležitosti 553780755
PETROVSKÁ Šárka členské záležitosti 553780740
HYRLÍKOVÁ Magdaléna mzdová účetní 553780760
PŘIBYLOVÁ Lucie ohlašovna požárů 553780705  
PŘIBYLOVÁ Lucie podatelna 553780705 epodatelna@rozvojsbd.cz
Oddělení technické


Ing. GREGOROVÁ Lenka vedoucí 553780703  
Ing. KALUŽA Michal bytový technik 553780746
KALUŽOVÁ Eva bytový technik 553780747
DVOŘÁKOVÁ Jarmila bytový technik 553780748
KUBÁLEK Pavel energetik, Mart 553780741 778 504 544
HUČKO Jaroslav energetik, Mart 553780752 775 707 144
havarijní služba – voda,topení,plyn vrátnice 553780700
havarijní služba – výtahy vrátnice 553780700
Oddělení ekonomické


Ing. MAGIEROVÁ Naďa
vedoucí 553780753
PETERKOVÁ Andrea účetní 553780756
WIDHALMOVÁ Marcela evidence nájem 553780736
LEIFERTOVÁ Libuše dtto 553780736
TAMFALOVÁ Lucie dtto 553780720
     
JAŘABOVÁ Hana pokladní 553780726
Oddělení údržby a oprav


JÍLEK Milan mistr 553780751
       
Obvod Hlučín


VÉGHOVÁ Zuzana
vedoucí 595041084 hlucin@rozvojsbd.cz
JAŘABOVÁ Hana pokladní pouze středa
Obvod Vítkov


ŽÍDKOVÁ Anna administr. 556300379

vitkov@rozvojsbd.cz